Forskrift om åpningstider for serveringssteder, skjenketider for alkoholholdig drikk og salg og utlevering av øl, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1999-06-15-823
PublisertII 1999 402
Ikrafttredelse15.06.1999
Sist endretFOR-2008-04-22-838 fra 31.07.2008
Endrer
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider m.v., Vegårshei

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vegårshei kommunestyre 15. juni 1999 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. Endret ved forskrift 13 mars 2001 nr. 335, 2 sep 2003 nr. 1247, 22 april 2008 nr. 838 (i kraft 31 juli 2008).

I

§ 1.Salg og utlevering av øl i forretninger (jf. § 3-7):

Kan skje mellom:

08.00 og 20.00 på hverdager

08.00 og 18.00 på dager før søn- og helligdager (dagen før Kristi Himmelfartsdag blir regnet som hverdag).

§ 2.Åpningstider for serveringssteder:

Serveringssteder kan holde åpent mellom:

09.00 og 02.30.

0Endret ved forskrift 22 april 2008 nr. 838 (i kraft 31 juli 2008).
§ 3.Tider for skjenking for serveringssteder (jf. § 4-4):

Skjenking av øl og vin kan skje mellom:

09.00 og 02.00 (avsluttes senest 30 minutter før stedet skal stenge)

skjenking av brennevin kan skje mellom:

13.00 og 01.00 (avsluttes senest 30 minutter før stedet skal stenge)

skjenking av øl, vin og brennevin, i slutta selskap, kan skje fram til:

02.00.

0Endret ved forskrift 22 april 2008 nr. 838 (i kraft 31 juli 2008).
§ 3-1.For utendørs skjenking av alkohol kan kommunestyret fastsette avvikende skjenketider.
§ 3-2.Kommunen ved formannskapet kan for en enkelt anledning gjøre unntak fra tidsinnskrenkninger i § 1, § 2 og § 3.
§ 4.Ambulerende skjenkebevilling

Det er anledning til å innvilge ambulerende skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i kommunen. Myndighet til å innvilge ambulerende bevilling delegeres til rådmannen eller den han bemyndiger.

0Endret ved forskrift 2 sep 2003 nr. 1247.
§ 5. Spilleautomater

Det er forbud mot skjenking av alkohol og spilleautomater/terminaler i samme lokale.

0Tilføyd ved forskrift 22 april 2008 nr. 838 (i kraft 31 juli 2008).

II

Forskriften trer i kraft straks.