Forskrift om Hamresanden som typisk turiststed, Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1999-06-18-826
PublisertII 1999 404
Ikrafttredelse18.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om Hamresanden turiststed, Kristiansand

Fastsatt av fylkesmannen i Vest-Agder 18. juni 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4. 

Hamresanden skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i lovens § 2.

Forskriften trer i kraft straks.