Forskrift til alkohollova, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1999-06-29-832
PublisertII 1999 410
Ikrafttredelse20.09.1999
Sist endret
EndrerFOR-1993-03-30-262
Gjelder forGjemnes kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift til alkohollova, Gjemnes

Fastsatt av Gjemnes kommunestyre 29. juni 1999 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. 

a.Salg av øl fra salgssteder med bevilling i Gjemnes kommune begrenses til
-mandag/fredag kl. 09.00/20.00
-lørdager kl. 09.00/18.00
b.Forskriften trer i kraft ved kunngjøring