Forskrift om Bjorli som typisk turiststed, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-06-30-837
PublisertII 1999 412
Ikrafttredelse30.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forLesja kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Bjorli, Lesja

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 30. juni 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4.

I

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Bjorli i Lesja kommune som typisk turiststed og således unntatt utsalgsstedene på Bjorli fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks.