Forskrift om Fossbergom som typisk turiststed, Lom kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-06-30-838
PublisertII 1999 412
Ikrafttredelse30.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forLom kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Fossbergom, Lom

Kapitteloversikt:

Fastsett av fylkesmannen i Oppland 30. juni 1999 med heimel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4.

I

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Fossbergom i Lom kommune som typisk turiststad og såleis gjeve utsalsstadene her unntak frå dei alminnelege opningstidene i åpningstidslova § 2.

II

Godkjenningen som typisk turiststed gjelder i perioden 15. mai - 15. september.

Forskrifta tek til å gjelde straks.