Forskrift om Vaset og Syndin som typiske turiststader, Vestre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-06-30-841
PublisertII 1999 417
Ikrafttredelse30.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Slidre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststadene Vaset og Syndin

Kapitteloversikt:

Fastsett av fylkesmannen i Oppland 30. juni 1999 med heimel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 nr. 4.

I

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Vaset og Syndin i Vestre Slidre kommune som typiske turiststader og såleis gjeve utsalsstadene i desse områda unntak frå dei alminnelege opningstidene i åpningstidslova § 2.

II

Forskrifta tek til å gjelde straks.