Forskrift om Honningsvåg og Nordkapp som typiske turiststeder, Nordkapp kommune, Finnmark.

DatoFOR-1999-07-01-844
PublisertII 1999 418
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedene Nordkapp/Honningsvåg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Finnmark 1. juli 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Det bestemmes at Honningsvåg og Nordkapp i perioden fra og med 15. mai til og med 1. september skal regnes som typiske turiststeder og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks.