Forskrift om deler av Høvåg som typisk turiststed, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1999-07-09-850
PublisertII 1999 424
Ikrafttredelse09.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Høvåg, Lillesand

Fastsatt av fylkesmannen i Aust-Agder 9. juli 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

§ 1.Området Høvåg i Lillesand kommune skal regnes som typisk turiststed i perioden 1. juni til 31. august. Området begrenses til: Riksvei 401 fra Vesterhus i vest til krysset (fylkesvei 228) hvor en tar ned til Kjøpmannsvik i øst og området syd/sydvest for riksvei 401 ut mot sjøen.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.