Forskrift om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-1999-08-31-1026
PublisertAvd II 1999 479
Ikrafttredelse31.08.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider for alkohol, Karlsøy

Fastsatt av Karlsøy kommunestyre 31. august 1999 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

§ 1.Salg av øl i utsalgsstedene i kommunen er ikke tillatt på søn- og helligdager, eller på valgdagen.

Salg av øl i utsalgsstedene er tillatt fra kl. 08.30 til kl. 20.00 på ukens hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.

Dette gjelder også for bevillingshavere som går inn under § 5 i lov av 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider fra utsalgssteder.

§ 2.Skjenking av brennevin, øl og vin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 01.00. Skjenking av brennevin, øl og vin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 01.30 natt til lørdag og natt til søndag.

(I følge loven er skjenking av brennevin forbudt stemmedagen for stortingsvalg og fylkestings- og kommunevalg og folkeavstemninger vedtatt ved lov).

Denne forskriften trer i kraft straks.