Forskrift om Skei-Austlid som typisk turiststed, Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-11-22-1231
PublisertII 1999 566
Ikrafttredelse22.11.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Skei-Austlid

Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 22. november 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 første ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Skei-Austlid i Gausdal kommune som typisk turiststed og således unntatt utsalgsstedene her fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

Forskriften trer i kraft straks.