Forskrift om Hadeland Glassverk som typisk turiststed, Jevnaker kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-11-22-1232
PublisertII 1999 566
Ikrafttredelse22.11.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forJevnaker kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Hadeland Glassverk

Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 22. november 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 første ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Hadeland Glassverk i Jevnaker kommune som typisk turiststed og således unntatt utsalgsstedene på området fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

Forskriften trer i kraft straks.