Forskrift om Hol som typisk turiststed, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1999-11-30-1240
PublisertII 1999 588
Ikrafttredelse30.11.1999
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-31
Gjelder forHol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Hol

Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 30. november 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 første ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Buskerud har godkjent Hol kommune som typisk turiststed og således unntatt utsalgsstedene fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves midlertidig forskrift av 31. desember 1998 til lov om åpningstider for utsalgssteder, Hemsedal, Hol og Krødsherad kommuner, Buskerud.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.