Forskrift om Marker som typisk turiststed, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1999-12-14-1418
PublisertII 1999 627
Ikrafttredelse21.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarker kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Marker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Østfold 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Fylkesmannen i Østfold bestemmer at et avgrenset område i kommunen skal regnes som typisk turiststed i perioden fra og med siste fredag før palmesøndag til og med 31. oktober og således i dette tidsrommet være unntatt fra de alminnelige åpningstidene fastsatt i åpningstidsloven § 2.

Området er avgrenset ved en sirkel med radius på 2,7 km med senter i krysset mellom Torvgaten og Skolegaten samt en sone på 100 m på hver side av E18 fra Ørje sentrum til riksgrensen og det regulerte området hvor E18 krysser riksgrensen mot Sverige.

II

Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.