Forskrift om skjenketider, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-2000-02-24-226
PublisertII 2000 137
Ikrafttredelse24.02.2000
Sist endret
EndrerFOR-1996-11-14-1100
Gjelder forMålselv kommune, Troms.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1989-06-02-27-§1-12
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Målselv

Fastsatt av Målselv kommunestyre 24. februar 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4 og § 1-12.

§ 1.Skjenking skal opphøre senest 1/2 time før stengetid.
§ 2.Skjenking av øl, sterkøl og vin kan skje fra kl. 11.00 til kl. 00.30. Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 00.30. Natt til lørdager, natt til søndager og natt til helligdager/høytidsdager skal skjenking opphøre senest kl. 01.00.
§ 3.Natt til lørdager, natt til søndager og natt til helligdager/høytidsdager kan det gis utvidet skjenketid til kl. 02.00 etter særskilt søknad.
§ 4.Rådmannen har myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketiden for enkeltanledninger.
§ 5.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 14. november 1996 nr. 1100 om skjenketider, Målselv kommune, Troms.