Forskrift om salgstid for øl for bevillingshavere, Spydeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2000-02-29-386
PublisertII 2000 187
Ikrafttredelse01.04.2000
Sist endret
EndrerFOR-1998-01-27-275
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Spydeberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 29. februar 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 3-7.

I

§ 1.Salgstid for bevillingspliktig øl er på hverdager, unntatt lørdager, kl 09.00 - kl 20.00.
§ 2.Salgstid for bevillingspliktig øl er på dager før søn- og helligdager, unntatt Kr. Himmelfartsdag, kl 09.00-kl 18.00.

II

Denne forskrift trer i kraft fra 1. april 2000. Samtidig oppheves forskrift av 27. januar 1998 nr. 275 om salgstid for øl for bevillingshavere, Spydeberg kommune, Østfold.