Forskrift om Gol, Nes og Sigdal som typiske turiststeder, Gol, Nes og Sigdal kommuner, Buskerud.

DatoFOR-2000-03-31-398
PublisertII 2000 208
Ikrafttredelse31.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forGol, Nes og Sigdal kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om Gol, Nes og Sigdal som turiststeder

Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 31. mars 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd, jf. § 3 første ledd nr. 4. 

1.Fylkesmannen i Buskerud har godkjent at Gol, Nes og Sigdal kommuner skal regnes som typisk turiststed og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidslovens § 2.
2.Forskriften trer i kraft straks.