Forskrift om skjenketider, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2000-04-13-404
PublisertII 2000 258
Ikrafttredelse13.04.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Mandal bystyre 13. april 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk § 4-4.

I

1.Skjenketid for øl og vin inne og ute er fra kl. 08.00 - 02.30 alle ukedager.
2.Skjenketid for brennevin inne og ute er fra kl. 13.00 - kl. 02.30 alle ukedager.

II

Forskriften trer i kraft straks.