Forskrift om løyve for omsetning av video, Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2000-05-18-826
PublisertII 2000 393
Ikrafttredelse30.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forSurnadal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Surnadal

Fastsett av Surnadal kommunestyre 18. mai 2000 med heimel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. 

1.Dei kommunale vilkåra for framsyning og omsetting av film og videogram i Surnadal kommune vert med dette oppheva.
2.Ved søknader om løyve til framvising og omsetting av film og videogram i Surnadal kommune, blir gjeldande lov om film og videogram med forskrifter fylgd.