Forskrift om typiske turiststeder, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-2000-05-26-525
PublisertII 2000 342
Ikrafttredelse26.05.2000
Sist endretFOR-2014-12-22-1750
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3, jf LOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Kragerø

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Telemark 26. mai 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven), § 3 fjerde ledd. Endret ved forskrifter 10 juli 2006 nr. 949, 22 des 2014 nr. 1750.

I

Kragerø sentrum (Kragerøhalvøya), Jomfruland, Stabbestad og Levang i Kragerø kommune, Telemark, skal regnes som typiske turiststeder i perioden 1. mai til 1. september og påsken.

I disse periodene gjelder ikke begrensningene i åpningstidene for faste utsalgssteder i helligdagsfredloven § 5 første ledd, jf. § 5 andre ledd nr. 4.

0Endret ved forskrifter 10 juli 2006 nr. 949, 22 des 2014 nr. 1750.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.