Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-2000-06-29-1114
PublisertII 2000 591
Ikrafttredelse29.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Askøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Askøy kommunestyre, 15. og 29. juni 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. 

Salg

1.1 Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
1.2 Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 - 18.00 på dager før søn- og helligdager.

På påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften kan salg og utlevering av øl skje mellom kl. 08.00 og kl. 15.00.

1.3 Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.

Skjenking

2.1 Skjenketiden for øl og vin er på dagene

mandag - torsdag fra kl. 08.00 - 01.00

fredag - lørdag fra kl. 08.00 - 02.00

dag før Kr. Himmelfartsdag, dag før skjærtorsdag, nyttårsaften fra kl. 08.00 - 02.00

vanlige søndager fra kl. 13.00 - 01.00

helligdager, off. høytidsdager fra kl. 13.00 - 01.00

2.2 Skjenketiden for brennevin er fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
2.3 Skjenketiden for uteservering er fra kl. 08.00 til 23.00; på søn-, hellig- og offentlige høytidsdager fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
2.4 Åpningstid er en halv time lenger enn skjenketid for øl/vin.
2.5 På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene ovenfor (alkoholloven § 4-4, 8. ledd).
2.6 Kommunestyre/formannskap eller den som det utpeker, kan gjøre enkeltvedtak som fraviker fra denne forskrift.
2.7 Forskriften trer i kraft øyeblikkelig.