Forskrift om åpningstid for serveringssteder uten skjenkerett, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-2000-06-29-1115
PublisertII 2000 592
Ikrafttredelse21.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Askøy

Fastsatt av Askøy kommunestyre, 15. og 29. juni 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Oppheves ved forskrift 29 okt 2008 nr. 1224 fra 1 jan 2009. 

1.Serveringssteder med skjenkebevilling følger åpningstidsbestemmelser i forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, fastsatt med hjemmel i alkoholloven.
2.Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet.
3.Kommunestyre/formannskap kan gjøre enkeltvedtak som fraviker fra denne forskrift.
4.Forskriften trer i kraft øyeblikkelig.