Forskrift om typiske turiststeder for tettstedene Son og Hvitsten, Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-07-24-857
PublisertII 2000 423
Ikrafttredelse24.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedene Son og Hvitsten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. juli 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Tettstedene Son og Hvitsten i Vestby kommune - med geografisk avgrensning som angitt på kart over områdene i målestokk 1:5000 jf. vedlegg 2 og 3 til søknaden1 - skal regnes som typiske turiststeder i tiden 1. mars til og med 31. oktober. Utsalgsstedene her er således unntatt fra de alminnelige bestemmelsene om åpningstider i lovens § 2.

1Vedlegg utelatt.

II

Forskriften trer i kraft straks.