Forskrift om Enebakkneset som typisk turiststed, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-08-14-861
PublisertII 2000 428
Ikrafttredelse14.08.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om turiststedet Enebakkneset

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 14. august 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Det bestemmes at Enebakkneset skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2. Med Enebakkneset menes området fra Bjerkeflåtten i Gansdalen i nord til grensen mot Trøgstad kommune i syd, fra Øyeren i vest og til Himdalen/Aurskog-Hølen kommune i øst, som vist på kart datert 26. april 1999.

II

Godkjenningen som typisk turiststed gjelder i perioden 1. mai-30. september.

III

Forskriften trer i kraft straks.