Forskrift for åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2000-12-19-1663
PublisertII 2001 Nr. 2
Ikrafttredelse29.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlatanger kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort29.03.2001
KorttittelForskrift for serveringssteder mv. Flatanger

Fastsatt av Flatanger kommunestyre 19. desember 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

1.Serveringssteder skal generelt på ukens fire første dager (mandag - torsdag), og på søndager kun være åpen fram til kl. 01.00.

Mellom kl. 01.00 og 06.00 skal serveringsstedene være stengt.

2.Serveringsstedene har anledning til å ha åpent fram til kl. 02.30 på følgende dager:
-Fredager
-Lørdager
-Mellomjula fra og med 26. desember til og med 31. desember
-16. mai (når denne ikke faller på bevegelig helligdag) 

Mellom kl. 02.30 og kl. 06.00 skal serveringsstedet være stengt.