Forskrift om Båstad som typisk turiststed, Trøgstad kommune, Østfold.

DatoFOR-2001-01-24-58
PublisertII 2001 hefte 1
Ikrafttredelse24.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort08.02.2001
KorttittelForskrift om turiststedet Båstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Østfold 24. januar 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd.

I

Tettstedet Båstad i Trøgstad kommune - med avgrensning som angitt på kart over området i målestokk 1:50.000 skal regnes som typisk turiststed i tiden 1. mars til og med 31. august. Utsalgssteder er i denne tiden således unntatt fra alminnelige åpningstider som fastsatt i lov om åpningstider § 2.

II

Forskriften trer i kraft straks.