Forskrift om området Holmsbu-Rødtangen som typisk turiststed, Hurum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2001-02-06-110
PublisertII 2001 hefte 1
Ikrafttredelse06.02.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort22.02.2001
KorttittelForskrift om turiststedet Holmsbu-Rødtangen

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 6. februar 2001 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd jf. § 3 første ledd nr. 4. 

1.Fylkesmannen i Buskerud har godkjent at området Holmsbu-Rødtangen i Hurum kommune skal regnes som typisk turiststed i perioden 1. mai - 1. september og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.
2.Forskriften trer i kraft straks.