Forskrift om Stryn som typisk turiststed, Stryn kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2001-04-17-400
PublisertII 2001 Nr. 2
Ikrafttredelse17.04.2001
Sist endretFOR-2004-05-06-730
Endrer
Gjelder forStryn kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort26.04.2001
KorttittelForskrift om turiststedet Stryn

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 17. april 2001 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 annet ledd nr. 4. Endra 6 mai 2004 nr. 730.

I

Stryn kommune skal reknast som typisk turiststad i perioden 15. mai - 15. september kvart år, slik at dei alminnelege opningstidene i lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd ikkje gjeld for utsalsstadene i kommunen i dette tidsrommet.

0Endra ved forskrift 6 mai 2004 nr. 730.

II

Forskrifta tek til å gjelde straks.