Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Alstahaug kommune, Nordland.

DatoFOR-2001-05-09-598
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse14.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort14.06.2001
KorttittelForskrift om serveringstider, Alstadhaug

Fastsatt av Alstahaug kommunestyre 9. mai 2001 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

1.Serveringssteder i Alstahaug kommune kan holdes åpne fra kl. 0600 til kl. 0330.
2.Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.