Forskrift om Stugudalen som typisk turiststed, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-06-18-611
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse18.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1998-06-26-43-§3
Kunngjort27.06.2002
KorttittelForskr om turiststedet Stugudalen, Tydal

Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 18. juni 2002 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde ledd. 

1.Det bestemmes at del av Tydal kommune avgrenset til RV 705 på strekningen Moen Bru over Tya - parkeringsplass ved Ysteosen (Stugudalen) skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstidene i åpningstidsloven § 2.
2.Godkjenningen som typisk turiststed gjelder i perioden 15. mars - 30. september.
3.Forskriften trer i kraft straks.