Forskrift om åpnings- og skjenketider, Unjárgga/Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-06-23-1017
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse23.06.2003
Sist endret
EndrerFOR-1990-11-28-1171
Gjelder forUnjárgga/Nesseby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1997-06-13-55, LOV-1989-06-02-27
Kunngjort14.08.2003
KorttittelForskrift om skjenketider, Nesseby

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Unjárgga Gjelda/Nesseby kommunestyre 26. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

I

Det er fastsatt følgende åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Unjárgga/Nesseby: 

Åpningstider:

Mandag - søndag kl. 06.00 - 03.00. 

Skjenketider:

Skjenking av øl og vin:

Mandag til søndag kl. 09.00 - 03.00

Skjenking av brennevin med de begrensninger som gjelder i alkohollovens § 4-4, sjette ledd:

Mandag til søndag kl. 13.00 - 03.00

II

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring. Fra samme tid oppheves forskrift av 28. november 1990 nr. 1171 om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Unjárgga - Nesseby kommune, Finnmark.