Forskrift om Gjeving som typisk turiststed, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2004-04-01-603
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse15.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort15.04.2004
KorttittelForskrift om turiststedet Gjeving, Tvedestrand

Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 1. april 2004 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd. 

§ 1.Området Gjeving i Tvedestrand kommune skal regnes som typisk turiststed i perioden 15. juni til 15. august.
§ 2.Forskriften trer i kraft fra 15. juni 2004.