Forskrift om opningstider for severingsstader, Aurland kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2004-04-01-638
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurland kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort22.04.2004
KorttittelForskrift om serveringstider, Aurland

Kapitteloversikt:

Fastsett av Aurland kommunestyre 1. april 2004 med heimel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd.

I

Serveringsstader kan holdast opne frå kl. 06.00 til kl. 02.30 alle vekedagar.

Dersom skjenketida vert utvida ved særskilt høve, vert opningstida utvida tilsvarande.

II

Forskrifta trer i kraft 1. april 2004.