Forskrift om unntak frå opningstidsreglane for Røldal og Skare, Odda kommune, Hordaland.

DatoFOR-2004-09-02-1242
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse02.09.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort09.09.2004
KorttittelForskrift om turiststadene Røldal og Skare

Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 2. september 2004 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5, sjette ledd. 

Fylkesmannen i Hordaland har med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd godkjent Røldal og Skare krins i Odda kommune som typiske turiststader etter lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 annet ledd pkt. 4.

Forskrifta tek til å gjelde straks.