Forskrift om salgstid for øl og åpnings- og skjenketider ved serveringssteder, Fræna kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2004-10-18-1387
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse28.10.2004
Sist endret
EndrerFOR-1993-02-02-122
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort28.10.2004
KorttittelForskrift om salgstid for øl mm, Fræna

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fræna kommunestyre 18. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. 

1. Salgsbevillinger

§ 1.Salgstid for øl t.o.m. Klasse D og rusbrus (t.o.m. 4,75 volumprosent alkohol) kan følge maksimaltiden i alkoholloven, dvs.

Hverdager mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 til kl. 18.00.

Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.

§ 2.På julaften, nyttårsaften, påske- og pinseaften er salgstiden avgrenset til kl. 08.00 til kl. 13.00. 

2. Skjenkebevillinger 

Åpningstider:

§ 3.Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00. 

Skjenketider:

§ 4.Skjenking av øl, sterkøl og vin kan skje fra kl. 06.00 til kl. 02.00.
§ 5.Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

3. Andre serveringsteder

§ 6.Serveringssteder uten alkoholservering kan ha samme åpningstid som skjenkestedene. 

4. Dispensasjoner

§ 7.For enkelte anledninger og spesielle begivenheter kan åpningstiden og skjenketiden for serveringssteder utvides til hhv. 04.00 og kl. 03.00.
§ 8.Dispensasjoner for enkeltanledninger i medhold av § 7 gis av rådmannen eller den han bemyndiger. 

5. Ikrafttreden

§ 9.Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringstidspunkt. Forskrift 2. februar 1993 nr. 122 om opningstider ved serveringsstader, Fræna kommune, Møre og Romsdal, opphører fra samme dato.