Forskrift om godkjenning av Nord-Torpa som typisk turiststed, Nordre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-2005-01-06-26
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse06.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort20.01.2005
Rettet25.01.2005, ikrafttredelse.
KorttittelForskrift om turiststedet Nord-Torpa

Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 6. januar 2005 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 andre ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Nord-Torpa som typisk turiststed og unntatt utsalgsstedene fra de alminnelige åpningstider i helligdagsfredloven § 5 første ledd.