Forskrift om Ål kommune som typisk turiststed, Ål kommune, Buskerud.

DatoFOR-2005-02-23-180
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse23.02.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅl kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort03.03.2005
KorttittelForskrift om turiststedet Ål

Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 23. februar 2005 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4 

1.Ål kommune skal regnes som typisk turiststed og dermed være unntatt fra hovedregelen i helligdagsfredlovens § 5 første ledd, slik at utsalgsstedene kan holde åpent på helligdager.
2.Forskriften trer i kraft straks.