Forskrift om Drøbak gamle by som typisk turiststed, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-2005-05-19-428
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse19.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort19.05.2005
KorttittelForskrift om turiststedet Drøbak gamle by

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19. mai 2005 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5, sjette ledd.

I

Drøbak, i hovedsak tilsvarende grensene til Drøbak gamle by og som vist på kart vedlagt søknaden fra Frogn kommune datert 8. desember 2004, skal regnes som typisk turiststed og således være unntatt fra de alminnelige åpningstidsbestemmelser i lovens § 5, 1. ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.