Forskrift om åpnings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-2005-06-13-641
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse23.07.2005
Sist endret
EndrerFOR-1998-02-16-491
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort23.06.2005
Rettet30.06.2005
KorttittelForskrift om skjenketider, Stokke

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stokke kommunestyre 13. juni 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4.

I

1.Åpningstid
1.Serverings- og skjenkesteder kan alle dager ha åpent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00. For uteservering gjelder begrenset åpningstid slik at uteserveringen kan ha åpent mellom kl. 08.00 og kl. 01.00.
2.Serverings- og skjenkesteder kan for sluttet selskap ha åpent uten fastsatt åpningstid.
3.Rådmannen gis myndighet til, når særlige grunner foreligger, å gjøre unntak fra pkt. a for det enkelte serveringssted og dessuten ved enkeltstående anledning gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere.
2.Skjenketid
1.Skjenketider for øl og vin følger serverings- og skjenkestedets åpningstid med det unntak at skjenketiden opphører 30 minutter før stengetid. For skjenking av brennevin gjelder det samme, likevel slik at skjenking ikke kan ta til før kl. 13.00. Skjenking av øl og vin ved uteservering følger åpningstiden for uteservering med det unntak at skjenketiden opphører 30 minutter før stengetid.
2.For sluttet selskap er maksimal skjenketid for øl og vin mellom kl. 06.00 og kl. 03.00, og for brennevin mellom kl. 13.00 og kl. 03.00.
3.Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Forskriften innebærer at serverings- og skjenkesteder kan ha åpent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00. Skjenketiden for øl og vin følger åpningstidene, men med det unntak at skjenketiden opphører 30 min før stengetid. Tilsvarende er fastsatt for skjenking av brennevin, men med den innskrenking at skjenking ikke kan ta til før kl. 13.00, jf. alkoholloven § 4-4.

For uteservering er fastsatt en begrenset åpningstid mellom kl. 08.00 og kl 01.00. Det innebærer at skjenking ute må opphøre kl. 00.30.

II

Forskrift 16. februar 1998 nr. 491 om åpnings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Stokke kommune, Vestfold, oppheves.