Forskrift om godkjenning av Dombås i Dovre kommune som typisk turiststed, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-2005-07-01-769
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort06.07.2005
KorttittelForskrift om turiststedet Dombås

Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 1. juli 2005 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 andre ledd nr. 4. 

Fylkesmannen i Oppland har godkjent Dombås som typisk turiststed i perioden 15. mai-15. september. Godkjenningen innebærer at utsalgsstedene er unntatt fra åpningstidsbestemmelsen i helligdagsfredloven § 5 første ledd.