Forskrift om åpningstider, Vestvågøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-09-27-1122
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse27.09.2005
Sist endret
EndrerFOR-1993-03-15-247
Gjelder forVestvågøy kommune, Nodland.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort13.10.2005
KorttittelForskrift om åpningstider, Vestvågøy

Fastsatt av Vestvågøy kommunestyre 27. september 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

§ 1.Serveringssteder i Vestvågøy kommune skal holde lukket mellom kl. 0200 og kl. 0600 natt til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
§ 2.Serveringssteder i Vestvågøy kommune skal holde lukket mellom kl. 0300 og kl. 0600 natt til lørdag og søndag.
§ 3.Bensinstasjoner kan servere mat i åpningstiden.
§ 4.Rådmannen, eller den han delegerer til, gis fullmakt til å forlenge åpningstiden for en enkelt anledning.
§ 5.Overnattingssteder kan servere til overnattingsgjester hele døgnet.
§ 6.Forskriften erstatter forskrift 15. mars 1993 nr. 247 om åpningstid for serveringssteder, Vestvågøy kommune, Nordland.
§ 7.Forskriften trer i kraft straks.