Forskrift om godkjenning av Mesnali som typisk turiststed, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-03-03-287
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse03.03.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort09.03.2006
KorttittelForskrift om turiststedet Mesnali, Ringsaker

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 3. februar 2006 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4. 

Mesnali i Ringsaker kommune godkjennes som typisk turiststed.

Forskriften tar til å gjelde straks.