Forskrift om åpningstider ved serveringssteder, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-03-16-487
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2006
Sist endret
EndrerFOR-1997-12-12
Gjelder forSkien kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort11.05.2006
KorttittelForskrift om serveringstider, Skien

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Skien bystyre 16. mars 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

Med hjemmel i serveringslovens § 15 har Skien bystyre vedtatt slike åpningstider:

Serveringssteder med unntak av gatekjøkken, har anledning til slik salgs- og åpningstid:

Fredag, lørdag og alle dager før helligdag til kl. 03.00.

Øvrige dager til kl. 02.00.

Gatekjøkken har anledning til slik åpningstid:

Fredag, lørdag og alle dager før helligdag til kl. 04.00.

Øvrige dager til kl. 02.00.

Serveringssteder kan holdes åpent fra kl. 06.00 iht. serveringslovens § 15, 1. ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 2006. Fra samme tid oppheves forskrift 12. desember 19971 om åpningstider ved serveringssteder, Skien kommune, Telemark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.