Forskrift om godkjenning av Nore og Uvdal som typisk turiststed, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-04-03-387
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse06.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort06.04.2006
KorttittelForskrift om turiststedet Nore og Uvdal

Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 3. april 2006 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4. 

Med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. annet ledd nr. 4 bestemmer Fylkesmannen i Buskerud at Nore og Uvdal kommune skal regnes som som typisk turiststed i påsken. Dette innebærer at utsalgsstedene i kommunen er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene i helligdagsfredslovens § 5 første ledd. Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.