Forskrift om godkjenning av Sæbø og Urke i Hjørundfjorden som typiske turiststader, Ørsta kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-04-26-441
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse26.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrsta kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5, FOR-2003-12-22-1833
Kunngjort27.04.2006
KorttittelForskrift om turiststadene Sæbø og Urke

Fastsett av Møre og Romsdal fylke 26. april 2006 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4, jf. forskrift 22. desember 2003 nr. 1833 om Møre og Romsdal einskapsfylke. 

Møre og Romsdal fylke har 26. april 2006 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd godkjent Sæbø og Urke i Hjørundfjorden i Ørsta kommune som typiske turiststader iht. § 5 annet ledd nr. 4 i same lov. Forskrifta tek til å gjelde straks.