Forskrift om godkjenning av Tufsingdalen som typisk turiststed, Os kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-08-18-1025
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort07.09.2006
KorttittelForskrift om turiststedet Tufsingdalen, Os

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 18. august 2006 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4.

I

Fylkesmannen i Hedmark har godkjent Tufsingdalen i Os kommune som typisk turiststed. Godkjenningen innebærer at utsalgsstedene er unntatt fra åpningstidsbestemmelsen i helligdagsfredloven § 5 første ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. september 2006.