Forskrift om salgs- og skjenketider, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2007-02-14-183
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endretFOR-2016-04-27-447 fra 01.05.2016
EndrerFOR-2003-09-17-1171, FOR-2002-06-19-614
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort22.02.2007
KorttittelForskrift om salgs- og skjenketider, Lillesand

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lillesand bystyre 14. februar 2007 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 annet ledd og § 4-4. Endret ved forskrift 27 april 2016 nr. 447 (i kraft 1 mai 2016).

I. Salgstid for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol:

1.I medhold av alkoholloven § 3-7 annet avsnitt kan salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skje fra
-kl. 08:00 til kl. 20:00 mandag-fredag samt dagen før Kristi Himmelfartsdag,
-kl. 08:00 til kl. 18:00 dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
2.Salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
0Endret ved forskrift 27 april 2016 nr. 447 (i kraft 1 mai 2016).

II. Skjenketid for skjenking av alkoholholdige drikker:

1.I medhold av alkoholloven § 4-4 er skjenketiden for skjenking av
-alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kl. 13:00 til kl. 02:00 alle dager,
-annen alkoholholdig drikk kl. 08:00 til kl. 02:00.

Restauranter/utesteder kan ha åpent en halv time lenger enn disse klokkeslett.

2.Forskriften gjelder alle skjenkesteder unntatt dem som har skjenketiden fastsatt særskilt i bevillingsvedtaket.
3.Det kan ikke dispenseres fra forskriften.

Forskriften gjelder fra 1. mars 2007. Samtidig oppheves forskrift 17. september 2003 nr. 1171 om salgstid for øl, Lillesand kommune, Aust-Agder og forskrift 19. juni 2002 nr. 614 om skjenketider, Lillesand kommune, Aust-Agder.