Forskrift om Flåm og Gudvangen som typiske turiststader, Aurland kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2007-04-23-434
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse23.04.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurland kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1995-02-24-12-§5, LOV-1995-02-24-12-§5
Kunngjort26.04.2007
KorttittelForskr. om Flåm og Gudvangen som typiske turiststader

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 23. april 2007 med heimel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 sjette ledd, jf. § 5 annet ledd nr. 4.

I

Postområda Flåm og Gudvangen i Aurland kommune får status som typiske turiststader i perioden 15. mai til 15. september kvart år. Dei generelle opningstidene i lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd gjeld etter dette ikkje for utsalsstadene i Flåm og Gudvangen i dette tidsrommet.

II

Forskrifta tek til å gjelde straks.