Forskrift om alkoholomsetningen m.m., Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-2007-04-30-533
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2007
Sist endret
EndrerFOR-1990-02-26-391
Gjelder forVestby kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27, LOV-1997-06-13-55
Kunngjort24.05.2007
KorttittelForskrift om alkoholomsetningen m.m., Vestby

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vestby kommunestyre 30. april 2007 med hjemmel lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) samt lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).

I

§ 1.Målsetting
1.1. Vestby kommune har som målsetting at alkoholomsetningen skal skje i forsvarlige former og å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkohol.
1.2. Målsettingen søkes realisert gjennom holdningsskapende arbeid, kontroll og en streng praktisering av alkohollovens sanksjoner ved eventuell overtredelse av lov og forskrifter.
§ 2.Salgsbevillinger
2.1. Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol gis til dagligvareforretninger som har fast utsalgssted i kommunen.

Andre forretninger, som har fast utsalgssted i kommunen, kan vurderes.

2.2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt mellom kl. 0800 og kl. 2000 på hverdager og mellom kl. 0800 og kl. 1800 på dager før søn- og helligdager med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov er ikke tillatt.

2.3. Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 0830 til kl. 1800. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 1500. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

2.4. Bevillingsperioden er 4 år.
§ 3.Skjenkebevillinger
3.1. Det totale antall alminnelige skjenkebevillinger må vurderes ut fra skjenkestedets art.
3.2. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent er fra kl. 0600 og inntil en halv time før stengetid, dog ikke utover kl. 0200.

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er fra kl. 1300 og inntil en halv time før stengetid, dog ikke utover kl. 0200.

Åpningstiden for serveringssteder er fra kl. 0600 til kl. 0230.

Dispensasjon fra åpningstiden for serveringssteder kan gis etter søknad.

3.3. Bevillingsperioden er 4 år.
3.4. Tre ambulerende skjenkebevillinger kan gis etter søknad for en enkelt anledning for skjenking til deltakere i sluttet selskap.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 26. februar 1990 nr. 391 om alkoholomsetningen m.m., Vestby kommune, Akershus.