Forskrift om åpningstider ved serveringssteder, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2007-06-19-961
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse19.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-10-763
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskrift om serveringstider, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Farsund kommunestyre 19. juni 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

1.Denne forskrift bestemmer alminnelig åpningstid for virksomheter i Farsund kommune som har serveringsbevilling etter serveringsloven. Forskriften har hjemmel i serveringslovens § 15.
2.Innendørs og utendørs servering kan holde åpent til kl. 01.30 alle dager, og til kl. 03.00 på fredager, lørdager og dager før helligdager og offentlige fridager.
3.Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling kan likevel ikke ha åpent utover kl. 02.00 fredager, lørdager og dager før helligdager og offentlige fridager.
4.Kommunen kan i enkeltvedtak innskrenke åpningstiden for det enkelte sted.
5.Forskriften trer i kraft umiddelbart.

II

Forskrift 10. juli 1996 nr. 763 om åpningstider ved serveringssteder, Farsund kommune, Vest-Agder oppheves.