Forskrift om skjenketider, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2007-06-19-962
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse19.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskrift om skjenketider, Farsund

Fastsatt av Farsund kommunestyre 19. juni 2007 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. 

1.Denne forskrift bestemmer alminnelig skjenketid for virksomheter i Farsund kommune som har skjenkebevilling etter alkoholloven. Forskriften har hjemmel i alkohollovens § 4-4.
2.Skjenking av alkoholholdig drikke kan foregå til følgende tider:
a)Øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 08.00 til kl. 01.00. På fredager, lørdager og dagen før helligdager og offentlige fridager fra kl. 08.00 til kl. 02.30. Gjelder også på utendørs skjenkeareal.
b)Brennevin (gruppe 3) fra kl. 13.00 til kl. 01.00. På fredager, lørdager og dagen før helligdager og offentlige fridager fra kl. 13.00 til kl. 02.30. Gjelder også på utendørs skjenkeareal.
3.Ved tildeling av skjenkebevilling for en enkelt anledning eller ved tildeling av ambulerende bevilling kan det ikke tillates skjenking utover kl. 02.00. Gjelder alle dager.
4.Kommunen kan i enkeltvedtak innskrenke skjenketiden for det enkelte sted.
5.Forskriften trer i kraft umiddelbart.